مؤلف: حلو، محمد علي
محل نشر:
ناشر: دار البرهان للمطبوعات
تاریخ نشر:
نوبت چاپ:
تعداد صفحات:
قطع و اندازه:
نوع جلد:
نوع مدرک: كتاب چاپي
زبان: عربي
موضوع اصلی: فضائل
محل در کتابخانه:
موضوع فرعی:
شماره اختصاصی: « »
توضيحات: