ترجمه معالم المدرستين (ج. ١ و ٢)
ترجمه معالم المدرستين (ج. ١ و ٢)
مؤلف: عسكري، مرتضي
مترجم: كرمي، محمدجواد
محل نشر: ، قم
ناشر: دانشكده اصول دين
تاریخ نشر: ١٣٧٩ ش
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات:
قطع و اندازه:
نوع جلد:
نوع مدرک: كتاب چاپي
زبان: فارسي
موضوع اصلی: امامت
محل در کتابخانه: ٤٠٠/١٢/٣/٩
موضوع فرعی:
شماره اختصاصی: « ٩٢٦٢ »
توضيحات: